Tác nhân giúp nàng mềm lòng đó chính là những lời tán dương và khen ngợi. Nếu biết cách ra khen tinh tế và sáng tạo bạn sẽ được chiều chuộng hết mình