Federer luôn thể hiện được sức mạnh qua những pha giao bóng với tốc độ lên tới hơn 200km/h.