Hoàng đế Bảo Đại là vị hoàng đế duy nhất của Việt Nam có những bức ảnh sinh động về thời thơ ấu của mình.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 1

Một bức ảnh chân dung Hoàng đế Bảo Đại thời thơ ấu, lúc này là Hoàng tử Vĩnh Thụy.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 2

Hoàng tử Vĩnh Thụy lúc 6 tuổi, năm 1919.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 3

Hoàng tử Vĩnh Thụy cùng vua cha Khải Định và bà nội - Hoàng thái hậu Tiên Cung (Dương Thị Thục).

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 4

Hoàng tử Vĩnh Thụy (ngồi ghế) và hoàng thân Vĩnh Cẩn trong phòng riêng của vua Khải Định.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 5

Hoàng tử Vĩnh Thụy khi được truy phong Hoàng thái tử để chuẩn bị du học Pháp.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 6

Hoàng thái tử Vĩnh Thụy (bên phải) trên tàu Azay le Rideau khi trên đường sang Pháp du học năm 1922.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 7

Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định thăm Mộ chiến sĩ vô danh (bên dưới Khải Hoàn Môn Paris) năm 1922.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 8

Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định ở Mộ chiến sĩ vô danh.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 9

Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định ở Mộ chiến sĩ vô danh.

Anh sieu hiem ve thoi tho au cua Hoang de Bao Dai - Anh 10

Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định ở Mộ chiến sĩ vô danh.

Theo T.B (Kiến Thức)