Real nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn.