Những bức ảnh đầy cảm động về nhà giáo Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ do các phóng viên quốc tế thực hiện.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 1

Thầy giáo - chiến sĩ dạy toán cho các đồng đội tại một lớp học ngay dưới chiến hào ở Vĩnh Linh, Quảng Trị năm 1960, một hình ảnh đáng nhớ về nhà giáo Việt Nam thời chiến. Ảnh: Getty Images.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 2

Giáo viên, sinh viên, công nhân viên... ở Đại học Bách Khoa ký đơn tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng ở Hà Nội năm 1966. Ảnh: Getty Images.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 3

Một lớp học ngoài trời ở Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 4

Lớp học ở vùng sơ tán gần Hà Nội của sinh viên Đại học Giao thông, ngày 22/11/1967.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 5

Các chiến sĩ du kích trong lớp học ở vùng giải phóng, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 6

Bên trong một lớp học trường cấp 1 xã Cam Lộc, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 7

Cô giáo mầm non và các em bé tại một trường mầm non gần Hà Nội, tháng 3/1973. Ảnh: Corbis.

Anh quy ve nha giao Viet Nam thoi khang chien chong My - Anh 8

Một lớp mầm non ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Corbis.