(Lang sao) - Với ca khác Ngày tắt, Anh Quân thích mạo hiểm với cuộc đua làm thần tượng.

Dù mới ở màn mở đầu nhưng Anh Quân đã rất táo bạo khi thể hiện ca khúc mới: