Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đi đến thống nhất về sự hợp tác nhằm đưa hai quốc gia này vượt qua khủng hoảng trên thị trường tài chính.