Những hình ảnh về mức độ nặng nề của đợt lũ lụt miền Trung tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhiều nơi chìm trong biển nước mênh mông.

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 1

Do ảnh hưởng kết hợp của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa tăng cường, rìa Bắc rãnh áp thấp nối thâm áp thấp nhiệt đới và nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ tối 14/10, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nặng.

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 2

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 3

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 4

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 5

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 6

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 7

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 8

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 9

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 10

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 11

Anh lu lut mien Trung: Nguoi va nha chim trong bien nuoc menh mong - Anh 12