Ngày 2.10, thủ tướng Anh Thearesa May tuyên bố nước Anh sẽ kích hoạt quá trình đàm phán rời EU vào cuối tháng 3 năm 2017.