Những hình ảnh tư tiệu quý giá về về ngành dệt ở Nam Định đầu thế kỷ 20 được đăng tải trên trang Belleindochine.free.fr.

Chân dung ông Leon Anthyme Dupré - người sáng lập công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ), tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định, năm 1923. Một tờ rơi quảng bá cho công ty Sợi bông ở Nam Định. Khu nhà máy của công ty Sợi bông (nhà máy dệt) Nam Định đầu thế kỷ 20. Các nhà quản lý người Pháp của công ty sợi bông, ở giữa là giám đốc Leon Anthyme Dupré và con trai cả, năm 1923. Khu làng của người trồng bông nằm dưới quyền quản lý của công ty Sợi bông Bắc Kỳ ở Quần Phương Hạ, Hải Hậu. Khu dinh thự của gia đình giám đốc Leon Anthyme Dupré, nay là Bảo tàng Dệt may Việt Nam ở thành phố Nam Định. Cận cảnh khu dinh thự. Phòng ăn trong tòa dinh thự. Phòng khách. Phòng ngủ. Hành lang chính. Phòng làm việc. Sơ đồ tổng thể tổ hợp công trình của ngành dệt ở Nam Định đầu thế kỷ 20, gồm khu nhà máy, sân vận động, khu nhà của giám đốc và các nhà quản lý... Một phần khu nhà máy nhìn từ trên cao. Bông thô được đưa đến nhà máy dệt Nam Định bằng đường thủy. Tổ hợp máy phát điện trung tâm ở nhà máy. Khu xưởng xử lý sợi bông. Nơi tẩy trắng thành phẩm bông. Khu xưởng dệt với các cỗ máy dệt. Xưởng xử lý vải. Sân vận động của nhà máy dệt.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 1

Chân dung ông Leon Anthyme Dupré - người sáng lập công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ), tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định, năm 1923.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 2

Một tờ rơi quảng bá cho công ty Sợi bông ở Nam Định.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 3

Khu nhà máy của công ty Sợi bông (nhà máy dệt) Nam Định đầu thế kỷ 20.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 4

Các nhà quản lý người Pháp của công ty sợi bông, ở giữa là giám đốc Leon Anthyme Dupré và con trai cả, năm 1923.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 5

Khu làng của người trồng bông nằm dưới quyền quản lý của công ty Sợi bông Bắc Kỳ ở Quần Phương Hạ, Hải Hậu.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 6

Khu dinh thự của gia đình giám đốc Leon Anthyme Dupré, nay là Bảo tàng Dệt may Việt Nam ở thành phố Nam Định.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 7

Cận cảnh khu dinh thự.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 8

Phòng ăn trong tòa dinh thự.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 9

Phòng khách.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 10

Phòng ngủ.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 11

Hành lang chính.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 12

Phòng làm việc.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 13

Sơ đồ tổng thể tổ hợp công trình của ngành dệt ở Nam Định đầu thế kỷ 20, gồm khu nhà máy, sân vận động, khu nhà của giám đốc và các nhà quản lý...

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 14

Một phần khu nhà máy nhìn từ trên cao.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 15

Bông thô được đưa đến nhà máy dệt Nam Định bằng đường thủy.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 16

Tổ hợp máy phát điện trung tâm ở nhà máy.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 17

Khu xưởng xử lý sợi bông.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 18

Nơi tẩy trắng thành phẩm bông.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 19

Khu xưởng dệt với các cỗ máy dệt.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 20

Xưởng xử lý vải.

Anh hiem ve nganh det o Nam Dinh thoi thuoc dia - Anh 21

Sân vận động của nhà máy dệt.