Thành phố New York (Mỹ) hiện tại có nhiều thay đổi đến mức khó có thể nhận ra so với hồi những năm 1930.

Những bức ảnh chụp hồi những năm 1930 phần nào cho thấy diện mạo thành phố New York cách đây hàng chục năm về trước. Ảnh: Nhà ga Sands Street năm 1936. Một cửa hàng trên đại lộ 6 ở thành phố New York năm 1938. Quang cảnh ở Manhattan chụp ngày 12/5/1930. Cảng New York năm 1935. Thành phố New York trong bức ảnh chụp năm 1937. Khung cảnh đông đúc ở khu vực nhà ga Pennsylvania hồi năm 1936. Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau ở Manhattan năm 1933. Rất nhiều ô tô đỗ tại khu vực Quảng trường Thời đại năm 1938. Quảng trường Thời đại trong bức ảnh chụp ngày 13/1/1937. Cảnh tấp nập ở Quảng trường Thời đại ngày 12/11/1933. Người dân đi qua con phố 42 và đại lộ 6 năm 1933. Ảnh chụp đại lộ 7 dẫn tới phố Barrow ở New York năm 1939. Thành phố New York nhộn nhịp trong bức ảnh chụp ngày 13/1/1937.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 1

Những bức ảnh chụp hồi những năm 1930 phần nào cho thấy diện mạo thành phố New York cách đây hàng chục năm về trước. Ảnh: Nhà ga Sands Street năm 1936.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 2

Một cửa hàng trên đại lộ 6 ở thành phố New York năm 1938.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 3

Quang cảnh ở Manhattan chụp ngày 12/5/1930.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 4

Cảng New York năm 1935.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 5

Thành phố New York trong bức ảnh chụp năm 1937.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 6

Khung cảnh đông đúc ở khu vực nhà ga Pennsylvania hồi năm 1936.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 7

Những ngôi nhà cao tầng san sát nhau ở Manhattan năm 1933.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 8

Rất nhiều ô tô đỗ tại khu vực Quảng trường Thời đại năm 1938.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 9

Quảng trường Thời đại trong bức ảnh chụp ngày 13/1/1937.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 10

Cảnh tấp nập ở Quảng trường Thời đại ngày 12/11/1933.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 11

Người dân đi qua con phố 42 và đại lộ 6 năm 1933.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 12

Ảnh chụp đại lộ 7 dẫn tới phố Barrow ở New York năm 1939.

Anh hiem thanh pho New York hoi nhung nam 1930 - Anh 13

Thành phố New York nhộn nhịp trong bức ảnh chụp ngày 13/1/1937.