Nếu bạn muốn đổi mầu mái "tóc" này, bạn có thể cho nó vào nồi và...

Anh hai: Kieu dau qua chat - Anh 1

Kiểu đầu quá chất

Anh hai: Kieu dau qua chat - Anh 2

"Thánh" huy hiệu

Anh hai: Kieu dau qua chat - Anh 3

Các bác thấy em và "nó" giống nhau không?

Anh hai: Kieu dau qua chat - Anh 4

Thời trang phang thời tiết

Anh hai: Kieu dau qua chat - Anh 5

Tư thế chơi game chuẩn của em đấy

Anh hai: Kieu dau qua chat - Anh 6

Dân chơi mỗi tội "dở hơi"