Vương quốc Anh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế chính thức cho 2 năm tới do tác động của Brexit.

Anh ha du bao tang truong kinh te - Anh 1