Đề nghị các "thím" tránh hết sang một bên để cho chị em... "thể hiện" nhé.

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 1

Mải ngắm gái mà có cái kết quá "thốn".

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 2

Tránh hết ra cho chị thể hiện nào.

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 3

Đừng có mà đùa với chị em nhé.

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 4

Đi như ông anh bao giờ mới qua được.

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 5

Tập gym cũng phải tạo dáng chứ.

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 6

Muốn "chơi" chị không dễ đâu.

Anh dong: Tranh het ra cho chi em... 'the hien' - Anh 7

Cú tiếp ghế quá "thốn".