Trong thế giới thể thao không thiếu những tình huống hài hước khó đỡ như thế này.

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 1

Ô hay, tôi chưa sẵn sàng xuất phát mà.

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 2

"Ngựa" này cao quá thôi.

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 3

Không phải lo, "rào" này anh dẹp sang một bên hết.

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 4

Ối giời, bóng này nặng quá các bác ơi.

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 5

Màn ăn mừng quá vội vàng.

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 6

Pha ghi điểm "tuyệt vời".

Anh dong: Te ghe vi nhung pha hai huoc trong the thao - Anh 7

Ối chết, em chỉ "lỡ chân" thôi ông anh.