Chỉ muốn "thể hiện" một tí thôi nhưng cuối cùng lại nhận phải cái kết... "ê mặt".

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 1

Tránh ra, chị đang bận lắm.

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 2

Em muốn anh làm "trò" gì nữa mới cười.

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 3

Anh đi đây, không biểu diễn nữa đâu.

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 4

Muốn bắt anh không dễ đâu.

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 5

Mở "sâm banh" phải như thế này này.

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 6

Đã yếu còn đòi ra gió.

Anh dong: Nhung tinh huong 'e mat' cuoi ra nuoc mat - Anh 7

Úi giời, sao lại nặng như thế này.