Với thân hình không được thon gọn của mình nhưng họ vẫn khiến cho người xung phải... cười lăn lộn.

Anh dong: Kho qua vi 'qua kho' - Anh 1

Chạy nửa vòng thế là đủ rồi, tôi cũng về đích như bao người nhé.

Anh dong: Kho qua vi 'qua kho' - Anh 2

Thấy anh béo mà xem thường anh nhé.

Anh dong: Kho qua vi 'qua kho' - Anh 3

Ô hay, phải biết mình đang "ở đâu" chứ thanh niên.

Anh dong: Kho qua vi 'qua kho' - Anh 4

Ối giời, anh tuy béo thật nhưng khéo thì các em còn thua xa.

Anh dong: Kho qua vi 'qua kho' - Anh 5

Bộ môn này không hợp với anh đâu, tốt nhất tránh xa ra nhé.