Dưới đây là một số công dụng khác của bao cao su mà không phải ai cũng biết.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 1

Bọc bảo vệ nguyên một chiếc ô.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 2

Bảo vệ điện thoại khi rơi xuống nước.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 3

Dùng làm súng bẳn lon.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 4

Bảo vệ vết thương tránh tiếp xúc với nước.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 5

Dùng làm phao để câu cá.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 6

Thổi thành bóng bay.

Anh dong: Huong dan 'cong dung khac' cua bao cao su - Anh 7

Bọc nắp hộp mứt để dễ đóng mở.