Lần đầu tiên, những hình ảnh về 50 công nhân dũng cảm của điện hạt nhân Fukushima 1 đã được tiết lộ.

Hàng ngày, hàng giờ, những người anh hùng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 phải làm việc trong bóng tối và với chiếc đèn pin, - nguồn ánh sáng duy nhất để đảm bảo việc phục vụ cho công tác vận hành của điện hạt nhân. Theo Dân Việt