Cùng khám phá thế giới phong phú của hàng rong vỉa hè Sài Gòn năm 1959 qua loạt ảnh do phóng viên Pháp thực hiện.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 1

Quầy bắp nướng trên vỉa hè Sài Gòn năm 1959. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 2

Các bé gái xúm xít quanh một gánh quà rong. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 3

Người đẹp bán xôi. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 4

Hàng rong bên ngoài chợ Bến Thành. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 5

Hàng rong bên ngoài chợ Bến Thành. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 6

Một gánh hàng rong ở đầu đường. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 7

Hàng quán ở bến xe. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 8

Người phụ nữ bán bắp nướng trên hè phố. Ảnh: Getty.

Anh doc ve hang rong via he Sai Gon nam 1959 - Anh 9

Một quán ăn vỉa hè Sài Gòn. Ảnh: Getty.