Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, lực lượng bộ binh chủ yếu sử dụng súng trường cỡ đạn dài và bắt đầu được trang bị một số khẩu “tiểu liên tấn công”.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 1

Khẩu súng với hộp tiếp đạn nằm ngang.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 2

Khẩu súng nổi tiếng STG44 của Đức trong Thế chiến 2 . Đây là loại súng đầu tiên trong dòng súng trường tấn công (có khả năng bắn liên thanh nhưng dùng đạn cỡ vừa).

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 3

Súng tiểu liên PPs-43 của Liên Xô. Súng dùng cỡ đạn súng ngắn.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 4

Khẩu Carbine M1 – súng trường tiêu chuẩn của Mỹ trong Thế chiến 2, Chiến tranh Triều Tiên và cả Chiến tranh Việt Nam .

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 5

Súng trường AVS-36 của Liên Xô. Súng dùng cỡ đạn dài, có cả chế độ liên thanh và chế độ bắn phát một.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 6

Súng ngắn P38 bán tự động do Đức Quốc xã thiết kế và chế tạo. Súng vẫn còn được sử dụng cho tới tận ngày nay.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 7

Khẩu súng ổ xoay nổi tiếng Nagant-M1895, với ổ đạn 7 viên. Súng rất bền và có cơ chế hoạt động khác biệt với các loại súng ổ xoay khác, giúp đạn bắn ra với gia tốc mạnh hơn.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 8

Súng carbine phiên bản M1A1 của bộ binh Mỹ trước đây. Súng có báng gập được và hộp đạn 15 viên.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 9

Các loại súng trường gắn ống ngắm quang học.

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 10

Các loại súng “tiểu liên” (bắn liên thanh nhưng dùng đạn của súng ngắn).

Anh do hoa dep nhu that ve cac loai sung bo binh trong The chien 2 - Anh 11

Các loại súng trường bộ binh có uy lực trong Thế chiến 2./.