Nam danh hài lần đầu đệm đàn và song ca với người yêu Trấn Thành

Bích Hằng