(Toquoc) – Thủ tướng Anh Gordon Brown đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Anh – Mỹ. Đây như một thông điệp “hợp tác” gửi đến Mỹ giữa lúc đang xuất hiện thông tin Anh chuẩn bị rút quân khỏi Iraq.