Theo DxOMark, Pixel là chiếc điện thoại có khả năng chụp hình tốt nhất hiện nay. Nếu vẫn đang thắc mắc hai chiếc smartphone mới nhất của Google chụp ảnh tốt như thế nào, bạn hãy theo dõi các hình ảnh sau đây.

Theo DxOMark, Pixel là chiếc điện thoại có khả năng chụp hình tốt nhất hiện nay . Nếu vẫn đang thắc mắc hai chiếc smartphone mới nhất của Google chụp ảnh tốt như thế nào, bạn hãy theo dõi các hình ảnh sau đây.

Đây là các hình ảnh gốc chụp từ Pixel và Pixel XL. Nếu bạn không tin có thể xem, lưu hình ảnh lại và kiểm tra EXIF tại đây . Một số hình ảnh người chụp có xử lý qua Snapseed và VSCO.

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 1

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 2

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 3

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 4

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 5

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 6

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 7

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 8

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 9

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 10

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 11

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 12

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 13

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 14

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 15

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 16

Anh chup thuc te tu camera cua Google Pixel/Pixel XL - Anh 17

Minh Hùng