Nhà phân phối Auto Modena tại Việt Nam vừa đem về phiên bản “Rame” của chiếc Maserati Levante, đây thuộc bản tiêu chuẩn với mức giá gần 5 tỷ đồng.

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 1

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 2

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 3

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 4

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 5

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 6

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 7

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 8

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 9

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 10

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 11

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 12

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 13

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 14

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 15

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 16

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 17

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 18

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 19

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 20

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 21

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 22

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 23

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 24

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 25

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 26

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 27

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 28

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 29

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 30

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 31

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 32

Anh chi tiet Maserati Levante Rame tai Viet Nam - Anh 33

Ảnh: Thành Nhơn