Honda Civic Hatchback 2017 sẽ được bán với giá từ 20.535 USD khi có mặt tại các đại lý trên đất Mỹ từ đầu tuần này.

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 1

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 2

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 3

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 4

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 5

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 6

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 7

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 8

Anh chi tiet Honda Civic Hatchback 2017 - Anh 9