Audi vừa chính thức giới thiệu dòng xe Q2 tại thị trường Việt Nam ngay trước thềm triển lãm ôtô quốc tế, giá bán hiện chưa được tiết lộ.

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 1

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 2

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 3

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 4

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 5

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 6

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 7

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 8

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 9

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 10

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 11

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 12

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 13

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 14

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 15

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 16

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 17

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 18

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 19

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 20

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 21

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 22

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 23

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 24

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 25

Anh chi tiet Audi Q2 tai Viet Nam - Anh 26

Ảnh: Thế Anh