Vợ chồng em vừa làm 1 cặp nhẫn trơn, khắc chữ laser lên trên nhẫn miễn phí, ở SHJ 45 Trần Nhân Tông. Họ gửi cho em file mềm khắc thử bằng nhẫn đồng, khắc lên bằng nhẫn thật thấy bảo là đẹp hơn nhiều vì nó phẳng và mịn hơn. Em hơi tham lam, khắc luôn cả ngoài lẫn trong, được miễn phí mà, hì hì. Vì...

Vợ chồng em vừa làm 1 cặp nhẫn trơn, khắc chữ laser lên trên nhẫn miễn phí, ở SHJ 45 Trần Nhân Tông. Họ gửi cho em file mềm khắc thử bằng nhẫn đồng, khắc lên bằng nhẫn thật thấy bảo là đẹp hơn nhiều vì nó phẳng và mịn hơn. Em hơi tham lam, khắc luôn cả ngoài lẫn trong, được miễn phí mà, hì hì. Vì chưa đến hạn nhận hàng nên em gửi trước cho cả nhà xem mẫu khắc thử