Hóa ra nàng Scarlett Johansson có em trai sinh đôi, Brad Pitt có anh trai giống y sì đúc, chị gái của Nicole Kidman cũng rất xinh nhé.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 1

Sylvester Stallone và em trai Frank.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 2

Nicole Kidman với chị gái Antonia.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 3

Sandra Bullock với em gái Gesine Bullock-Prado.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 4

Elijah Wood với chị gái Hannah.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 5

Sarah Jessica Parker với anh trai Pippin.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 6

Colin Farrell với chị gái Claudine.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 7

Kate Hudson với anh trai Wyatt Russell.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 8

Ben Stiller với chị gái Amy.

Anh chi em ruot it ai biet cua sao Hollywood - Anh 9

Brad Pitt với anh trai Doug.

Xem tiếp

Mộc Trà