Thắng chủ nhà Bahrain bằng bàn thắng vàng của Trần Thành, U19 Việt Nam đã khẳng định World Cup không còn là giấc mơ.

Anh che vui U19 Viet Nam gianh ve du World Cup - Anh 1

Anh che vui U19 Viet Nam gianh ve du World Cup - Anh 2

Anh che vui U19 Viet Nam gianh ve du World Cup - Anh 3

Anh che vui U19 Viet Nam gianh ve du World Cup - Anh 4

Anh che vui U19 Viet Nam gianh ve du World Cup - Anh 5