Trăm điều khó không bằng một điều hay; “Soái ca” của năm; Rời sân vì quá “sung sướng”;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 1

Võ-League cũng phải gọi bằng cụ. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 2

Trăm điều khó không bằng một điều hay. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 3

“Soái ca” của năm. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 4

Rời sân vì quá “sung sướng”. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 5

Sáng gì mà chói thế. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 6

Chạy tạt cứ gọi anh. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 7

Choáng toàn tập. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 8

Chuyện không của riêng ai. Ảnh: Internet.

Anh che: Vo League sang Myanmar 'tam su hoc dao'; Sao the gioi soc toan tap vi su chung thuy den 'tan rang' - Anh 9

Chinh phục tất cả. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:40 22/11/2016