Đáng để trông đợi; Định luật cân bằng; Đắng lòng;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 1

Đáng để trông đợi. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 2

Định luật cân bằng. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 3

Đắng lòng. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 4

Anh thích thì anh lấy thôi. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 5

Tiền thì anh không thiếu, vấn đề là phải có chỗ tiêu. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 6

Cristiano Beckham. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 7

Khác biệt quá lớn. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Tu than' Klopp goi ten Quy do; Khac biet qua lon giua MU va MC - Anh 8

Tử thần gõ cửa. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:40 12/10/2016