Thời thế đổi thay; Từ Van Gaal tới Mourinho; Ca này thốn;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 1

Trai cò hại nhau, ngư ông đắc lợi. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 2

Ngày Balo không còn kiêu ngạo. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 3

King Leo. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 4

Chia tay phất lên ngay. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 5

Fan cứng của Rihanna. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 6

Một khi anh đã máu. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 7

Đầu siêu sang, đuôi phế thải. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 8

Ca này thốn. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 9

Người cha già vĩ đại. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 10

Từ Van Gaal tới Mourinho. Ảnh: Internet.

Anh che: Simeone cuoi khay nhin Enrique 'hon chien' voi Zizou; Lo ly do Cong Phuong quyet uon xoan ca qua dau - Anh 11

Thời thế đổi thay. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:05 04/10/2016