Rạng danh nước nhà; Quỷ đỏ mở hội; Toàn tập Si-Rô;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Sao Real lun bai vi Messi; 'Vua bong da' truyen thu 'bi kiep bi ruong bo' - Anh 1

Cái miệng hại cái thân. Ảnh: Internet.

Anh che: Sao Real lun bai vi Messi; 'Vua bong da' truyen thu 'bi kiep bi ruong bo' - Anh 2

Rạng danh nước nhà. Ảnh: Internet.

Anh che: Sao Real lun bai vi Messi; 'Vua bong da' truyen thu 'bi kiep bi ruong bo' - Anh 3

Quỷ đỏ mở hội. Ảnh: Internet.

Anh che: Sao Real lun bai vi Messi; 'Vua bong da' truyen thu 'bi kiep bi ruong bo' - Anh 4

Toàn tập Si-Rô. Ảnh: Internet.

Anh che: Sao Real lun bai vi Messi; 'Vua bong da' truyen thu 'bi kiep bi ruong bo' - Anh 5

Việt Nam – Myanmar (chủ nhật). Ảnh: Internet.

Anh che: Sao Real lun bai vi Messi; 'Vua bong da' truyen thu 'bi kiep bi ruong bo' - Anh 6

Bí kiếp bị ruồng bỏ. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:35 15/11/2016