Từ 3 còn 1; Ngày này năm ấy; Trên cả tình yêu;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: 'Nguoi duoc chon' chi phoi ca giai dau; Cu toi nghi mat nhuong vi tri cho Lukaku - Anh 1

Bí mật khó ai ngờ. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Nguoi duoc chon' chi phoi ca giai dau; Cu toi nghi mat nhuong vi tri cho Lukaku - Anh 2

Tài năng phải thế. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Nguoi duoc chon' chi phoi ca giai dau; Cu toi nghi mat nhuong vi tri cho Lukaku - Anh 3

Từ 3 còn 1. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Nguoi duoc chon' chi phoi ca giai dau; Cu toi nghi mat nhuong vi tri cho Lukaku - Anh 4

Ngày này năm ấy. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Nguoi duoc chon' chi phoi ca giai dau; Cu toi nghi mat nhuong vi tri cho Lukaku - Anh 5

Nhuộm xanh Anh quốc. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Nguoi duoc chon' chi phoi ca giai dau; Cu toi nghi mat nhuong vi tri cho Lukaku - Anh 6

Trên cả tình yêu. Ảnh: Internet.

Yanal - Thể thao Việt Nam | 16:40 06/11/2016