Lẽ sống của Bầy cáo; Pháo’ to quá; Tận 90 phút;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 1

Lẽ sống của Bầy cáo. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 2

‘Pháo’ to quá. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 3

Vẫn chưa tìm ra. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 4

Chúc Ngài sớm bình phục còn đón Halloween. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 5

Không thể chống cự. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 6

Bạn thân phải thế. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 7

Gia đình là số 1. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No sam mat na mien phi don Halloween; Chan dong voi vu mat tich lau nam o Old Trafford - Anh 8

Tận 90 phút. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:40 16/10/2016