Đường quá chông gai; Kỳ tích xuất hiện; Đời lắm bất công;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Ngai A No ban phuoc lanh cho 'Manh ho'; Javier-Van-Falcao lo bi kiep ghi ban son son - Anh 1

Viết tiếp giấc mơ. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No ban phuoc lanh cho 'Manh ho'; Javier-Van-Falcao lo bi kiep ghi ban son son - Anh 2

Đường quá chông gai. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No ban phuoc lanh cho 'Manh ho'; Javier-Van-Falcao lo bi kiep ghi ban son son - Anh 3

Kỳ tích xuất hiện. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No ban phuoc lanh cho 'Manh ho'; Javier-Van-Falcao lo bi kiep ghi ban son son - Anh 4

Bí quyết duy nhất. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No ban phuoc lanh cho 'Manh ho'; Javier-Van-Falcao lo bi kiep ghi ban son son - Anh 5

Ngài A Nơ ban phước. Ảnh: Internet.

Anh che: Ngai A No ban phuoc lanh cho 'Manh ho'; Javier-Van-Falcao lo bi kiep ghi ban son son - Anh 6

Đời lắm bất công. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:45 03/11/2016