Không thể đợi thêm; Cái cần thì tạch; Dấu ấn đậm nét;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Messi 'kho lam, de bo'; Sanchez 'quay' tung bung tien Su-Ni ve nuoc - Anh 1

Không thể đợi thêm. Ảnh: Internet.

Anh che: Messi 'kho lam, de bo'; Sanchez 'quay' tung bung tien Su-Ni ve nuoc - Anh 2

Cái cần thì tạch. Ảnh: Internet.

Anh che: Messi 'kho lam, de bo'; Sanchez 'quay' tung bung tien Su-Ni ve nuoc - Anh 3

Dấu ấn đậm nét. Ảnh: Internet.

Anh che: Messi 'kho lam, de bo'; Sanchez 'quay' tung bung tien Su-Ni ve nuoc - Anh 4

Đường dài để anh. Ảnh: Internet.

Anh che: Messi 'kho lam, de bo'; Sanchez 'quay' tung bung tien Su-Ni ve nuoc - Anh 5

Khác biệt quá xa. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:35 16/11/2016