Một và chỉ một; Khác biệt rõ ràng; Thiên tài vĩ đại;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 1

Ligue 1 truyền kỳ. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 2

Thánh Tôn mừng sinh nhật. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 3

Ngoại hạng Anh toàn cảnh. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 4

Đất nước cuồng Ramos. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 5

Một và chỉ một. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 6

Hạn hán lời. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 7

Khác biệt rõ ràng. Ảnh: Internet.

Anh che: Mario-Falcao chia se bi kiep truong sinh; Cuc dien Ngoai hang Anh qua tit bai hat Viet - Anh 8

Thiên tài vĩ đại. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:10 08/11/2016