Vàng thật không sợ lửa; Cuộc vui nào rồi cũng tàn; Chúng ta không thuộc về nhau;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 1

Ngài A Nơ ban phước lành. Ảnh: Internet.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 2

Vàng thật không sợ lửa. Ảnh: Internet.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 3

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ảnh: Internet.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 4

Kiểu chào huyền thoại. Ảnh: Internet.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 5

Chúng ta không thuộc về nhau. Ảnh: Internet.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 6

Anh thích thì anh tạo kiểu thôi. Ảnh: Internet.

Anh che: LORD Bendtner ban phuoc lanh cho Lewandowski; Chicharito tat vao mat thuong hieu cua FC Thuoc Nhuom - Anh 7

Cái tát vào mặt thương hiệu. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:00 09/10/2016