Càn quét Anh quốc; Nhà hát đón bão; Khó đầu, dễ đuôi;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: David-louis-van-moyes-Mou so huu cong luc thuong thua; Chiec ao huyen thoai cua doi Do truyen den doi 5 thi 'tach' - Anh 1

Công lực thượng thừa. Ảnh: Internet.

Anh che: David-louis-van-moyes-Mou so huu cong luc thuong thua; Chiec ao huyen thoai cua doi Do truyen den doi 5 thi 'tach' - Anh 2

Càn quét Anh quốc. Ảnh: Internet.

Anh che: David-louis-van-moyes-Mou so huu cong luc thuong thua; Chiec ao huyen thoai cua doi Do truyen den doi 5 thi 'tach' - Anh 3

Sao lại không? Ảnh: Internet.

Anh che: David-louis-van-moyes-Mou so huu cong luc thuong thua; Chiec ao huyen thoai cua doi Do truyen den doi 5 thi 'tach' - Anh 4

Nhà hát đón bão. Ảnh: Internet.

Anh che: David-louis-van-moyes-Mou so huu cong luc thuong thua; Chiec ao huyen thoai cua doi Do truyen den doi 5 thi 'tach' - Anh 5

Đời 5 thì tạch. Ảnh: Internet.

Anh che: David-louis-van-moyes-Mou so huu cong luc thuong thua; Chiec ao huyen thoai cua doi Do truyen den doi 5 thi 'tach' - Anh 6

Khó đầu, dễ đuôi. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 21:00 26/10/2016