SNSD, BigBang, EXO hóa ra cũng có thời học sinh nhiều chông gai như thế này đây.

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 1

Thôi xong, trật hết cả bài rồi còn gì nữa =)).

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 2

Cảm giác như từ trên trời rơi xuống vậy.

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 3

Khai giảng là nỗi sợ ngàn đời nay rồi.

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 4

Một khi đã mệt thì học gì cũng nghỉ hết!

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 5

Thế này giáo viên tiết nào cũng điểm danh thì lớp đông phải biết.

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 6

Định nghĩa "học" theo phong cách học sinh Yuri.

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 7

Giá mà cứ kiểm tra thì trời lại mưa thì tốt biết mấy :)).

Anh che: Chep bai bi ho, ai dau nhu Hyo Yeon - Anh 8

Chép bài thôi mà cũng khổ!

Hương Cao