Bơi ra biển lớn; Anti Virus này mạnh quá; Bí mật được bật mí;... là những ảnh chế nóng nhất 24h qua,

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 1

Mất tích toàn tập. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 2

Không ai đánh thuế giấc mơ. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 3

Danh hiệu không phải là tất cả. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 4

Bơi ra biển lớn. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 5

Anti Virus này mạnh quá. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 6

Bí mật được bật mí. Ảnh: Internet.

Anh che: 'Bom tan' FC Thuoc Nhuom chia se bi kiep 'tang hinh'; 'Nguoi dac biet' biu moi phu nhan ket qua cay dang - Anh 7

Cạn lời. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:50 25/10/2016