Như chưa từng rời xa; Anh thích thì anh đày thôi; Vị trí mơ ước;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Anh che: Bay cao khong che phep mau; 'Ronaldo Viet Nam' khoe ve dep 4 trong 1 - Anh 1

4 trong 1. Ảnh: Internet.

Anh che: Bay cao khong che phep mau; 'Ronaldo Viet Nam' khoe ve dep 4 trong 1 - Anh 2

Như chưa từng rời xa. Ảnh: Internet.

Anh che: Bay cao khong che phep mau; 'Ronaldo Viet Nam' khoe ve dep 4 trong 1 - Anh 3

Khống chế phép màu. Ảnh: Internet.

Anh che: Bay cao khong che phep mau; 'Ronaldo Viet Nam' khoe ve dep 4 trong 1 - Anh 4

Anh thích thì anh đày thôi. Ảnh: Internet.

Anh che: Bay cao khong che phep mau; 'Ronaldo Viet Nam' khoe ve dep 4 trong 1 - Anh 5

Vị trí mơ ước. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:10 23/11/2016