Ngày nào phái yếu đề cao; Ngày nào phái mạnh phải vào nấu cơm; Ngày nào phái yếu là hơn; Ngày nào phái mạnh phải luôn nịnh bà?

Anh che 20/10 - Anh 1

Cơn bão mang tính định kỳ.

Anh che 20/10 - Anh 2

Thôi rồi.

Anh che 20/10 - Anh 3

Nhọ vẫn hoàn nhọ.

Anh che 20/10 - Anh 4

Đợi qua 'bão' rồi mới có quyết định sáng suốt.

Anh che 20/10 - Anh 5

Các anh em có thể học hỏi.

Anh che 20/10 - Anh 6

Tội nặng không thể tha.

Anh che 20/10 - Anh 7

Nỗi khổ của các ông chồng.

Anh che 20/10 - Anh 8

Một năm chỉ có hai ngày.

Xem tiếp" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/anh-che-20-10-3486487-p2.html">> Xem tiếp

VnExpress