Ngồi buồn, có cô em xinh đẹp bước tới...

Mượn ghế mà cứ tưởng...

Chỉ để tắm cho heo mà mặc thế kia, tội nghiệp chàng tưởng bở.

Thanh Loan (ST)