Sơn nữ ngực trần tuyệt đẹp, cụ ông và chú chim bồ câu, nụ cười của những đứa trẻ... là loạt ảnh tuyệt vời về chân dung người Việt thập niên 1950.

Già làng người Thượng. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh chân dung người Việt thập niên 1950 của Raymond Cauchetier. Nụ cười của những đứa trẻ. Một "đội quân" nhỏ tuổi. Chân dung một cụ ông. Cụ ông bên chùa Một Cột, Hà Nội. Trai tráng người Thượng đánh cồng trong ngày hội. Cậu bé dưới tán cọ. Chân dung một người cửu vạn. Cụ bà "nhà quê" ở Hà Nội. Cụ ông và chú chim bồ câu.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 1

Già làng người Thượng. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh chân dung người Việt thập niên 1950 của Raymond Cauchetier.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 2

Nụ cười của những đứa trẻ.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 3

Một "đội quân" nhỏ tuổi.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 4

Chân dung một cụ ông.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 5

Cụ ông bên chùa Một Cột, Hà Nội.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 6

Trai tráng người Thượng đánh cồng trong ngày hội.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 7

Cậu bé dưới tán cọ.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 8

Chân dung một người cửu vạn.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 9

Cụ bà "nhà quê" ở Hà Nội.

Anh chan dung 'net cang' ve nguoi Viet thap nien 1950 (2) - Anh 10

Cụ ông và chú chim bồ câu.