Có khả năng nữ diễn viên Angelina Jolie sẽ mất đứa con gái nuôi của mình, Zahara, sau khi mẹ đẻ của cô bé nói rằng bà muốn đòi lại con.