Công ty TNHH An Quý Hưng, cổ đông sở hữu xấp xỉ 31% cổ phần tại CTCP Vimeco (VMC) đăng ký bán toàn bộ 3.096.892 cổ phần VMC từ đầu tháng 12, nhằm mục tiêu thu hồi vốn.

An Quy Hung thoai toan bo von tai VMC - Anh 1

Ảnh Internet

Theo nguồn tin của Đầu tư Chứng khoán, trước đây, giữa An Quý Hưng và Vimeco từng xảy ra bất đồng. Cổ đông lớn thể hiện chính kiến bằng cách không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Công ty sau đó đã phải tổ chức đại hội lần 2.

Năm 2016, Vimeco đặt kế hoạch doanh thu 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng, cổ tức 15%. Vimeco hiện đang triển khai dự án Chung cư CT4 tại Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) với quy mô khu đất gần 6.000m2, có vị trí đắc địa. Lợi nhuận từ dự án dự kiến đạt vài trăm tỷ đồng.

Mới đây, Vimeco đã thay cả Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Anh Việt