Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm...

An Giang: Xu ly nghiem can bo uong ruou, bia trong gio lam viec - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chậm trễ, gây khó khăn, phiền người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phải kiên quyết xử lý triệt để đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg, đặc biệt đối với các vi phạm như: đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng, sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

Chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm xin lỗi tổ chức, công dân vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.